Juletre fra FurusethNES: Etter sterk diskusjon fikk Marit og Pål Furuseth tillatelse til å bruke dyrket mark til juletreproduksjon for sju år siden. Nå er det klart for første gangs avvirkning (se mer tekst nedenfor).

Fjelledelgran: Pål Mogens Furuseth med moren Marit og datteren Maria viser stolt fram fjelledelgranen de selger fra garden Lund Nedre i Nes.

I år kan familien Furuseth tilby juletrær til salgs både via grossister, fra salgsted på Årnes og hjemme på gården.

Hver lørdag og søndag før jul kan folk som kommer innom Lund Nedre ved Øvre Hagavei i Nes, få hogge sitt eget tre.

Fjelledelgran er best Familien Furuseth er svak for fjelledelgrana med sin særegne duft av appelsin og sin smale form. I dag er det den som er mest etterspurt.

Bygdeutviklingsmidler Marit og Pål med sønnene Pål Mogens, Ole Kristian og Jon Emil overtok gården i 1983 og begynte planlegging av juletrevirksomheten tidlig på 1990-tallet. Eiendommen Lund Nedre er på 230 da dyrket mark og 230 da skog. Da familien søkte om å plante til ca 50 da med juletrær, var landbruksmyndighetene svært negative, og tillatelsen til omdisponering ble gitt med et knapt flertall. Først da kunne familien starte produksjonen. De søkte og fikk bygdeutviklingsmidler til innkjøp av en plantemaskin. I 1993 og 1994 ble området plantet til med 5 år gamle planter av flere typer edelgran og vanlig norsk gran.

Bedre enn korn Avvirkningen starter i år og vil fortsette i årene fremover. Dersom 75 prosent eller mer kan høstes som juletrær, vil fortjenesten bli bedre enn ved tradisjonell korndrift. Familien Furuseth har så smått begynt å utvikle sin egne gransplanter med tanke på framtidig planting og avvirking, og dersom de får tillatelse utvider de gjerne juletrearealet. I desember åpner familien sin egen hjemmeside med domenenavnet www.juletre.no.